Welkom op de site van Stichting Als & Dan

De Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn:
• het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg;
• het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.

De Stichting heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we voldoen aan bepaalde eisen van de Belastingdienst, waarmee gewaarborgd wordt dat minstens 90% van de gelden van de Stichting voor het algemeen nut gebruikt wordt. Wij doen ieder jaar via deze site verslag van zowel onze activiteiten als van de financiële verantwoording.

De naam van de Stichting refereert aan een toekomst die voor alle mensen onvermijdelijk is, en waarover de Stichting de bewustwording graag wil stimuleren:
Als ik later oud ben, dan wil ik… (zo lang mogelijk thuis blijven wonen, naar een woonzorgcentrum, et cetera))
Als ik later ernstig ziek word, dan wil ik… (verzorgd worden door mijn kinderen, geen toeters & bellen uit de kast laten trekken, et cetera)
Als ik terminaal ziek ben, dan wil ik… (bewust afscheid nemen van iedereen om mij heen, naar een hospice, et cetera)