Oproep voor initiatieven Noorderlicht Prijs

Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken en/of het taboe rond de dood te helpen verlichten. De oproep wordt gedaan ten bate van de Noorderlicht Prijs, die de Stichting eens per jaar uitreikt. De eerstkomende prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober 2017 in Ede, tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg.

Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ waarnaar de Stichting op zoek is, zijn:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is duurzaam: in tijd, qua impact, bereik of navolgbaarheid
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

Het idee hierachter is dat goede en mooie zorg niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn, en het meestal om direct contact en uitwisseling tussen mensen gaat. De Stichting wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van deze initiatieven.

Iedereen kan voorbeelden aandragen via het mailadres stichtingalsendan@gmail.com. Dat kan een initiatief of project zijn waaraan jijzelf hebt meegewerkt of dat jijzelf hebt geïnitieerd, maar het kan ook een voorbeeld zijn dat je in je werk, je privé-leven of in de media (krant, tv, internet) bent tegengekomen. Een jury, bestaande uit de doelgroep (= patiënten), beslist wie de prijs verdient. De winnaar krijgt een geldbedrag (€ 1000,–) en de nodige aandacht via de website van de Stichting en via persberichten.

Voorbeelden kunnen worden ingediend tot 18 augustus.

Stichting Als & Dan gestart

De Stichting Als & Dan is op organische wijze ontstaan vanuit de Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg en/of IC-zorg, die in 2010 was opgericht. Belangrijke activiteiten van die Stichting waren het opzetten van websites over palliatieve zorg en IC-zorg.

In juni 2016 zijn de statuten van de Stichting gewijzigd, en daarmee is deels ook de doelstelling veranderd; deze is uitgebreid vanuit palliatieve zorg naar twee aanverwante terreinen in de gezondheidszorg (ouderenzorg en levenseindezorg), zodat ook doelstellingen als het bespreekbaar maken van de dood en het bevorderen van begrip en levenskwaliteit voor ouderen een plek konden krijgen. Activiteiten op het gebied van IC-zorg vonden na het opzetten van voornoemde website nauwelijks plaats, vandaar dat dit domein van de gezondheidszorg geen expliciete aandacht meer krijgt in de naam of de doelstellingen van de nieuwe Stichting.

Ten aanzien van doelstellingen als het bespreekbaar maken van de dood en het bevorderen van begrip en levenskwaliteit voor ouderen, staan in het beleidsplan-stichting-2017-2022 een aantal voornemens, zoals:
– Ontwikkeling van een app voor smartphones en/of tablets die gesprekken over het levenseinde (bij burgers en professionals) kunnen verbeteren en bemoedigen;
– Realiseren van publiekscampagnes waarmee het belang van praten over het levenseinde benadrukt wordt;
– Ontwikkelen en publiceren van onderwijsmateriaal voor professionals (zorg, onderwijs) en burgers (e-cursus en fysiek lesmateriaal zoals lesbrieven);
– Ontwikkelen van een gesprekshulpmiddel voor gezinnen waarin een gezinslid zelfmoord heeft gepleegd.

Eén gedachte over “Oproep voor initiatieven Noorderlicht Prijs

  1. Margot van Acker zegt:

    Beste,
    Ik lees net voor het eerst over dit mooie initiatief! Geweldig dat er meer aandacht komt voor het gesprek over het levenseinde; zeker als dit met een positieve intentie en de nogige zachtheid gebeurt. Ik blijf jullie activiteiten graag volgen

    Hartelijke groet!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *