Bedside Singers winnen Noorderlicht Prijs 2021

De Bedside Singers hebben de Noorderlicht Prijs 2021 gewonnen. ‘Founding mother’ Petrie Akkerman kreeg de prijs vrijdag symbolisch overhandigd tijdens het 6e Nationaal Congres voor Hospicezorg in De Reehorst in Ede.

Petrie Akkerman en Marian Wieber zijn blij met de Noorderlicht Prijs.

De Bedside Singers brengen, zoals de naam al doet vermoeden, de zang naar het bed. En dan met name het bed van terminale patiënten. Dat bed kan in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis staan, maar ook gewoon thuis. “We zitten net drie of vier zangers/zangeressen rond het bed en zingen zacht, rustig en met compassie”, licht Akkerman. “We zingen wiegeliedjes, mantra’s of zelfgemaakte liedjes. Dit gebeurt a capella, dus zonder muziekinstrumenten.”

“Muziek heeft de kracht om ons te raken en te verbinden”, stellen de Bedside Singers op hun website. “We horen van onze cliënten dat zij het zingen erg waarderen. Zij ervaren onze liedjes als een warme bedding waarin ze kunnen ontspannen, troost vinden en zich kunnen overgeven. Ook horen we regelmatig dat er herinneringen boven komen die verdieping geven aan het stervensproces.”

Aan het winnen van de Noorderlicht Prijs is een geldbedrag van 1000 euro gekoppeld. De Stichting Bedside Singers zal dit bedrag onder meer gebruiken voor trainingen van de diverse koorleiders. De Bedside Singers zijn actief in 12 steden en regio’s, waaronder Groningen, Arnhem/Nijmegen, Leiden, Amsterdam en Den Haag. Voor meer informatie over de Bedside Singers, kijk op hun website.

Noorderlicht Prijs 2020 voor Het Bezinningshuis

Stichting Het Bezinningshuis heeft de Noorderlicht Prijs 2020 gewonnen. De Noorderlicht Prijs wordt jaarlijks toegekend door de Stichting Als & Dan aan een individu of organisatie die met een inspirerend initiatief de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieken verbetert. “Het Bezinningshuis is onlangs gestart op een nieuwe locatie, en biedt daar tevens mogelijkheden voor retraites en begeleiding aan. De verruiming van dit aanbod is een prijs waard”, constateerde de jury.

Ook voor anderen dan ongeneeslijk zieken, die worstelen met vragen rondom vergankelijkheid, (on)eindigheid en/of voltooid leven is er ruimte in het programma-aanbod van Het Bezinningshuis. Het aanbod wordt deels verzorgd door de initiatiefnemers van de Stichting – Robin en Hilda Zuidam – en deels door externe partijen. “Daarmee heeft de Stichting ook een waardevolle, verbindende functie”, stelde de jury vast.

Anders dan voorgaande jaren kon een vertegenwoordiger van de Stichting Als & Dan de prijs – in de vorm van een symbolische cheque à 1000 euro – niet uitreiken aan de winnaar tijdens het jaarlijkse Nationale Congres voor Hospicezorg. Vanwege de coronapandemie ging het congres dit jaar niet door. Als alternatief is de afbeelding van de cheque toegestuurd aan Robin en Hilda Zuidam.

Het geldbedrag dat aan de Noorderlicht Prijs 2020 is verbonden, gaan Robin en Hilda besteden aan de stoffering van twee gastenkamers.

Klik hier voor meer informatie over Het Bezinningshuis. Eerdere winnaars van de Noorderlicht Prijs zijn Mijn masker af, Stichting Hoestie en De Muzikale Ontmoeting.

Mijn masker af wint Noorderlicht Prijs 2019

De jongerengroep Mijn masker af heeft de Noorderlicht Prijs 2019 gewonnen. Gertie Moren en Jasper Coenen namen op 4 oktober de prijs in ontvangst tijdens het 5e Nationale Congres voor Hospicezorg, in De Reehorst in Ede.

Jongerengroep Mijn masker af bestaat uit zo’n 30 jongeren tussen 10 en 30 jaar. Zij hebben allemaal een lief iemand verloren door de dood. De missie van Mijn masker af is: ziekte en dood bespreekbaar maken. Ze doen dat onder meer door gastlessen te geven op scholen, presentaties te geven aan ouders en hulpverleners of via social media. “Daarmee zetten wij ons masker af en sporen anderen aan dit ook te doen”, zei Gertie Moren tijdens de uitreiking. “Jongeren van wie een lief iemand ziek is, voelen zich vaak anders dan leeftijdgenoten, maar stoppen hun gevoelens weg omdat ze geen aandachtvrager willen zijn. Het maakt echter eenzaam wanneer ze er niet over praten of wanneer anderen er niet naar vragen. Vandaar ‘Mijn masker af’.”

Enkele dagen voor de prijsuitreiking is de jongerengroep een officiële stichting geworden. Het geldbedrag dat bij de Noorderlicht Prijs hoort, besteedt de verse stichting aan het duo-boek ‘Ik voel ik voel wat jij niet ziet’. In dit duo-boek staan enerzijds verhalen van jonge kinderen over verliessituaties, anderzijds bevat het sprookjesverhalen met thema’s als overlijden, echtscheiding, suïcide, ziekte, pesten en mishandeling, waarin prinsen, prinsessen, koningen, koninginnen en ridders de hoofdrol spelen.

Voor meer informatie over Mijn masker af: www.mijnmaskeraf.com.

De Muzikale Ontmoeting winnaar Noorderlicht Prijs 2018

De Muzikale OntmoetingHet gezelschap De Muzikale Ontmoeting heeft de Noorderlicht Prijs 2018 van de Stichting Als & Dan gewonnen. Eén van de activiteiten van het gezelschap is de muzikale nachtzoen: een avondritueel voor mensen in de laatste levensfase (hospice) en voor mensen met dementie. Ilse Tummers en Verena Wild namen vrijdag 5 oktober de cheque in ontvangst die bij de prijsuitreiking hoorde, tijdens het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg in Ede.

Muziektherapeut Ilse Tummers nam in 2015 het initiatief voor De Muzikale Ontmoeting. Ze heeft sindsdien een aantal mensen om zich heen verzameld die haar bij de uitvoering van het ritueel begeleiden. Tijdens het ritueel creëren zij een veilige, geborgen sfeer, door avond- en wiegenliedjes te zingen. Dit wordt begeleid door bij voorbeeld harp en gitaar. Meezingen kan ook onderdeel van het ritueel zijn.

“De avond of nacht kan een moeilijk en beangstigend moment voor hospicebewoners zijn en wij proberen tijdens de muzikale nachtzoen dit te verzachten”, zegt Tummers. “Aan het einde zingen we de mensen bij naam toe en dit geeft altijd prachtige reacties. Mensen voelen zich gezien en gewaardeerd. Er zijn vaak waardevolle momenten tijdens de muzikale nachtzoen waarin er samen gezongen kan worden, even ontspannen kan worden, mensen geraakt worden of afgeleid worden van de situatie waarin ze zich in bevinden.”

Voor meer informatie over De Muzikale Nachtzoen: https://demuzikaleontmoeting.com/ Er is ook een (aangrijpend) filmpje gemaakt over de Nachtzoen.

Stichting Hoestie winnaar Noorderlicht Prijs 2017

Stichting Hoestie heeft de Noorderlicht Prijs 2017 gewonnen. De Stichting ontwikkelt liefdevolle cadeautjes die kunnen helpen om het vaak ongemakkelijke contact tussen (palliatieve) patiënten en hun naasten laagdrempeliger te maken en te verdiepen.

Anna-Eva Tulkens en Bram Verhees van de Stichting kregen de prijs uitgereikt tijdens het Derde Nationale Hospicezorgcongres in Ede dat onlangs gehouden werd. Aan de Prijs is een bedrag van 1000 euro gekoppeld. De Stichting gaat die besteden aan een social media platform waarmee mensen met een ziekte hun naasten op de hoogte kunnen houden van alle facetten van hun gezondheidsreis.

De Noorderlicht Prijs is een initiatief van de Stichting Als & Dan, die daarmee haar oorsprong eert, omdat de Stichting Als & Dan een geldbedrag van het Noorderlicht Fonds kreeg toen dit Fonds werd opgeheven. De Noorderlicht Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een idee of initiatief dat voldoet aan voorwaarden als:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

De liefdevolle cadeautjes die Stichting Hoestie heeft ontwikkeld, voldoen daar in allerlei opzichten aan. Cadeautjes zijn bijvoorbeeld de Lichtmijbijtjes en het Buisje vol blijwerkingen. Dat dit alles uitgevoerd wordt vanuit een achtergrond waarbij eveneens sprake is van een ongeneeslijke ziekte (Anna-Eva heeft longkanker), maakt het, zoals een jurylid het omschreef, tot ‘een inspirerend voorbeeld, van hoe uit een moeilijke situatie toch de kracht te halen valt iets moois en waardevols te creëren’. Voor meer informatie over de diverse cadeautjes of bestellingen, zie www.hoestie.nl/winkel.

Vanaf november start de inschrijving voor de Noorderlicht Prijs van 2018. Mensen kunnen opnieuw voorbeelden aandragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken en/of het taboe rond de dood te helpen verlichten. De initiatieven kunnen ingestuurd worden via een mailtje naar stichtingalsendan@gmail.com.