Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Rien Janssens, voorzitter
Rien Janssens is ethicus en theoloog, verbonden aan de VU in Amsterdam. Hij heeft wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over onder meer palliatieve sedatie en donatie. Hij is een expert op het gebied van levenseinde-ethiek.

Anja Krabben, secretaris
Anja Krabben is historicus/journalist en hoofdredacteur van vakblad De Begraafplaats. Zij was initiatiefnemer van het eerste publiekstijdschrift over de dood (Doodgewoon) en mede-eigenaar van uitgeverij ThemaTijdschriften.

Rob Bruntink, penningmeester
Rob Bruntink is journalist met specialisatie palliatieve zorg. Hij is hoofdredacteur van vakblad Pallium (voor professionals) en het tijdschrift Pal voor U (voor zieken en naasten). Daarnaast schrijft hij o.a. voor Vakblad Uitvaart, ziekenhuis AMC en diverse ouderenbonden.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden allen op vrijwillige basis, zij ontvangen ten hoogste een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld, zoals ook is vastgelegd in de statuten en terug te vinden is in het beleidsplan-stichting-2017-2022 van de Stichting.