Jaaroverzicht en beleidsplan

Het financiële jaaroverzicht over 2016 is het eerste jaaroverzicht van de Stichting Als & Dan. Deze jaarrekening geeft een volledig overzicht van de baten en lasten van de Stichting, opgesteld door een erkend boekhouder. Hiermee voldoet de Stichting aan de publicatieplicht ten aanzien van de financiën, zoals van toepassing is op Stichtingen met een ANBI-status.

Het financiële jaaroverzicht van 2017 is het tweede jaaroverzicht van de Stichting Als & Dan.

Het financiële jaaroverzicht van 2018 is het derde jaaroverzicht van de Stichting Als & Dan.

Het financiële jaaroverzicht van 2019 is het vierde jaaroverzicht van de Stichting Als & Dan.

Het financiële jaaroverzicht van 2020 is het vijfde jaaroverzicht van de Stichting Als & Dan.

Hier vind je het beleidsplan zoals dat door het bestuur in 2016 is opgesteld, geldend voor de periode van 2017 t/m 2022. In het beleidsplan is onder andere beschreven wat onze doelen zijn, hoe we de financiën werven en beheren, en hoe ons bestedings- en beloningsbeleid is.