Noorderlicht Prijs

Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken en/of het taboe rond de dood te helpen verlichten. De oproep wordt gedaan ten bate van de Noorderlicht Prijs, die de Stichting eens per jaar uitreikt. De eerstkomende prijsuitreiking vindt plaats op 15 oktober 2021, tijdens het 6e Nationaal Congres voor Hospicezorg in Ede.

Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ waarnaar de Stichting op zoek is, zijn:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is duurzaam: in tijd, qua impact, bereik of navolgbaarheid
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

Het idee hierachter is dat goede en mooie zorg niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn, en het meestal om direct contact en uitwisseling tussen mensen gaat. De Stichting wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van deze initiatieven.

Iedereen kan voorbeelden aandragen via het mailadres stichtingalsendan@gmail.com. Dat kan een initiatief of project zijn waaraan jijzelf hebt meegewerkt of dat jijzelf hebt geïnitieerd, maar het kan ook een voorbeeld zijn dat je in je werk, je privé-leven of in de media (krant, tv, internet) bent tegengekomen. Een jury, bestaande uit de doelgroep (= patiënten), beslist wie de prijs verdient. De winnaar krijgt een geldbedrag (€ 1000,–) en de nodige aandacht via de website van de Stichting en via persberichten.

Voorbeelden voor de Noorderlicht Prijs van 2021 kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 17 september 2021. Voeg daar een korte motivatie aan toe (maximaal 300 woorden), waarin je toelicht waarom het voorbeeld de prijs verdient.

Voor de duidelijkheid: het initiatief moet al hebben plaatsgevonden of moet al zijn gerealiseerd. De prijs is een pluim achteraf. De uitslag wordt officieel bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg, samen met een toelichtende beoordeling van de jury. De winnaar wordt voor het congres uitgenodigd. Hij/zij mag het initiatief of project middels een lezing en/of presentatie onder de aandacht brengen van de congresbezoekers. Daarna komt de winnaar op de website van de Stichting Als & Dan te staan en worden persberichten verspreid over de toekenning van de prijs.

Over de beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Initiatieven en /of projecten waarbij bestuursleden van de Stichting Als & Dan zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

Eerdere winnaars van de Noorderlicht Prijs waren Stichting Hoestie (2017), De Muzikale Ontmoeting (2018), Mijn Masker Af (2019) en Stichting Het Bezinningshuis (2020).