Genomineerden 2021

Tot 17 september kunnen inspirerende initiatieven in de palliatieve (terminale) zorg aangemeld worden voor de Noorderlicht Prijs. De Stichting ontving de volgende nominaties:

Begin 2021 verscheen Het Gouden Rouwboek, een zorgvuldig samengesteld/vormgegeven boek over rouw. Het staat vol ervaringsverhalen, informatie, inspiratie, gedichten én bijzondere rouwkunst. Het boek is een initiatief van Maartje Lute en Petra van Barneveld.

Monique Branse maakte, in samenwerking met Theone Joostenzs (levensverhaal Groningen), Marian Sterke (stervensbegeleiding) en Stichting JouwLaatsteLevensfase, het boekje Wat ik je nog zeggen wil. Mensen uit de omgeving van een ernstig zieke, kunnen het boekje aan hem/haar geven, bijvoorbeeld om dankbaarheid te uiten over het gezamenlijke leven.

De app Condole is opgericht om met name in het eerste jaar na een overlijden herinneringen aan de overleden persoon te delen, en om rouwenden elkaar (daarmee) te laten ondersteunen. Het is een initiatief van Yvette den Hartog.

In de podcastserie Kassiewijle doen Babs Bakels en Laura Stek onderzoek naar onze omgang met de dood: van de laatste adem tot het hiernamaals. Ze serie bestaat uit zes afleveringen die allemaal vanaf deze pagina zijn te beluisteren.

De Bedside Singers zingen voor mensen in de laatste levensfase: thuis, in een hospice of elders. Verspreid over Nederland zijn er 12 koren. Ze komen met 3 of 4 zangers langs bij de zieke en zingen rustgevende, 3-stemmige liedjes. Zacht en met aandacht, als een warm klankbad.

Hospicevrijwilliger Elly van Pagee schreef diverse verhalen over haar ervaringen van afgelopen jaren in het hospice van Leek. De verhalen zijn gebundeld in een manuscript voor het boek Ik ben hier doodgelukkig, naar een uitspraak van een hospicebewoner. Het hospice is fondsen aan het werven voor de uitgave van het boek.

Op twee begraafplaatsen in Utrecht staat één keer per maand een prachtig beschilderd blauwe keet: Bakkie Tröst. Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente en Stichting Tröst. Vrijwilligers van de stichting zijn een luisterend oor voor begraafplaatsbezoekers. En uiteraard is er koffie, ‘een bakje troost’.