Genomineerden 2017

Tot 18 augustus 2017 konden inspirerende initiatieven in de palliatieve (terminale) zorg aangemeld worden voor de Noorderlicht Prijs. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg, op 6 oktober in Ede. Tot nu toe ontving de Stichting de volgende nominaties:

Botte Pech: een theaterstuk over ongeneeslijk ziek zijn, en de reacties vanuit de omgeving (van naasten, maar ook van zorgprofessionals).

Beeldende begeleiding in hospices: een project voor bewoners van hospices, waarbij zij uitgenodigd worden hun ervaringen en emoties om te zetten in een kunstzinnige vorm.

Stichting Ambulance Wens, een stichting die jaarlijks honderden laatste wensen helpt realiseren van terminale patiënten die niet meer mobiel zijn.

Stichting Voor jou: hun missie is om verwenzorg, ontspanning en aanraking voor mensen met kanker laagdrempeliger (liefst kosteloos) en op veel plekken bereikbaar te maken.

– Liefdevolle cadeautjes van de Stichting Hoestie, die kunnen helpen om het vaak moeilijke contact tussen (palliatieve) patiënten en hun naasten laagdrempeliger te maken en te verdiepen.

Wat ik wil (zeggen), een notitieboekje over mijn leven, mijn wensen: wijkverpleegkundigen gaan dit uitreiken aan patiënten, nadat is vastgesteld dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Het boekje is bedoeld om patiënten aan te zetten tot nadenken over wensen en mogelijkheden t.a.v. de laatste levensfase, en deze ook op te schrijven, en /of te bespreken met naasten, hulpverleners etc. ​

Samen krachtig op pad is een tool (in de vorm van een bordspel), die gebruikt kan worden door psychosociale (jeugd)zorgverleners om met kinderen te praten over emoties rondom rouw en verlies.

Marie-Claire van der Bruggen, auteur van diverse boeken over sterven en lijden, waaronder Het sprookje van de dood en De terugkeer naar Huis. Ook verzorgt zijn workshops, zoals Spirituele Stervensbegeleiding

Het Groot Gedenkboek: Een caleidoscopische zoektocht van 400 pagina’s door het ritueel landschap. Bijzondere verhalen en vele perspectieven, zonder pasklare antwoorden.

– Het aanbod van complementaire zorg in Hospice Midden-Holland. Vrijwilligers zijn geschoold in zowel aromatherapie als Therapeutic Touch. Voor bewoners van het hospice, maar ook voor terminaal zieken thuis.

Stichting Touch for Care: voor massageopleidingen in de zorg, onder meer voor vrijwilligers, mantelzorgers, verpleegkundigen en anderen die vanuit hun hart willen bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven van de zorgvrager.

Koesterkind: hulpmiddelen in de palliatieve fase voor kinderen met kanker, zoals de Palliatieve DagboekAgenda, de KoesterkindApp ‘Mijn kind wordt niet meer beter’ en de KanjerKetting in het palliatieve traject.

True Doors. Opplakdeuren die in o.a. verpleeghuizen gebruikt kunnen worden om bewoners de voordeur van hun eigen appartement een eigen identiteit te geven. Er ontstaat een gevoel van privacy. Mensen herkennen hun voordeur. Reminiscentie wordt gestimuleerd.

Landelijk Expertisecentrum Sterven: deze Stichting wil de kwaliteit van leven van iedere stervende bevorderen door kennis, wijsheid en ervaring over het stervensproces op grote schaal beschikbaar te stellen.

Vraagbaak van ZorgBrug, voor mensen die leven met de dood. Iedere patiënt/cliënt, en diens naaste, die woonachtig is in de regio Midden-Holland kan bellen of mailen met de Vraagbaak. Voor alle vragen op praktisch en emotioneel gebied in de laatste levensfase.

Het Mantelzorgkompas. Praktisch hulpmiddel dat meer inzicht geeft in de verschillende mantelzorgrollen en het gesprek erover vergemakkelijkt.