Genomineerden 2018

Tot 27 juli 2018 konden inspirerende initiatieven in de palliatieve (terminale) zorg aangemeld worden voor de Noorderlicht Prijs. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg, op 5 oktober in Ede. De Stichting ontving de volgende nominaties:

Project Glazz: een project van 1Minuut Zorginnovatie en Argos Zorggroep, waarmee de kwaliteit van leven van een patiënt dank zij inzet van een app, in combinatie met een Smart Glass, verhoogd kan worden.

Het Soepenboek: een verzameling soeprecepten, op maat samengesteld voor bewoners van hospices, door Yenthe van Oijen, studente Voeding & Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool.

De Tovertafel: een speelse zorginnovatie die ouderen in de latere fasen van dementie met elkaar en met hun omgeving verbindt en beweging stimuleert.

Een brochure over Stoppen met de dialysebehandeling van het Groene Hart Ziekenhuis: met informatie over de gevolgen ervan, en over hoe de laatste fase van het leven kan verlopen.

Het Bezinningshuis: een plek waar de ongeneeslijke zieke en diens naaste naar toe kan gaan om zich te bezinnen op de nieuwe werkelijkheid van een naderend levenseinde.

Zanggroep Quinta-Essentia: zingt voor mensen in de laatste en allerlaatste levensfase, waaronder in hospices.

Handmassages voor patiënten in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda: een initiatief van aandachtsvelder palliatieve zorg Ineke Akkerman en coördinator vrijwilligerswerk Reshma Jagroep.

Een ‘aanklikbed’, zodat partners, waarvan er één in een hospice moet worden opgenomen, toch bij elkaar kunnen slapen in een tweepersoonsbed. Het idee is ontwikkeld en uitgevoerd in Hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Deze organisatie heeft als missie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.

De workshop Liefdevol Levenseinde, van Rituals to Root: een cursus in stervensbegeleiding voor naasten, gericht op het empoweren van hen en het geven van praktische tips en aanwijzingen in het praten met hun dierbare over de dood, zingeving en echt nabij zijn.

De organisatie Topsport for life is een initiatief van een aantal mensen met een achtergrond in de topsport die zich willen inzetten voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Het doel van Topsport for Life is om mensen die levensbedreigend ziek zijn en hun naasten/gezinsleden een in alle opzichten ‘beter’ leven te geven.

De muzikale nachtzoen is een avondritueel voor mensen in de laatste fase (hospice) en voor mensen met dementie. Door avond- en wiegenliedjes van vroeger te zingen creëert men een veilige, geborgen en verbonden sfeer.

In het initiatief Kunst voor Xenia van Stichting De Kunstverleners draagt kunstuitleen en kunstbeoefening bij aan de kwaliteit van leven van de gasten van Xenia (een hospice voor jongeren en jongvolwassenen) en hun directe omgeving (lotgenoten, familie, verzorgers en de sociale kring).

Pharos heeft voorlichtingsfilms laten maken (In gesprek over leven en dood), die het praten over het levenseinde stimuleren in vier talen. Daarmee worden diverse groepen migrantengezinnen aangesproken: Antillianen (Papiaments), Chinezen (Kantonees/Mandarijn), Turken (Turks) en Marokkanen (Berbers).

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven heeft het initiatief genomen aandacht te vragen voor het Palliatief Verlof voor werknemers van bedrijven en organisaties. Het pleidooi voor ‘palliatief verlof’ is volgens het Expertisecentrum een belangrijk maatschappelijk antwoord op het grote belang dat er in de allerlaatste fase van het leven tijd en aandacht kan zijn voor wederzijdse nabijheid.