Oproep 2018

Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken en/of het taboe rond de dood te helpen verlichten. De oproep wordt gedaan ten bate van de Noorderlicht Prijs, die de Stichting eens per jaar uitreikt. De eerstkomende prijsuitreiking vindt plaats in oktober 2018 in Ede, tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg.

Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ waarnaar de Stichting op zoek is, zijn:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is duurzaam: in tijd, qua impact, bereik of navolgbaarheid
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

Het idee hierachter is dat goede en mooie zorg niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn, en het meestal om direct contact en uitwisseling tussen mensen gaat. De Stichting wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van deze initiatieven.

Iedereen kan voorbeelden aandragen via het mailadres stichtingalsendan@gmail.com. Dat kan een initiatief of project zijn waaraan jijzelf hebt meegewerkt of dat jijzelf hebt geïnitieerd, maar het kan ook een voorbeeld zijn dat je in je werk, je privé-leven of in de media (krant, tv, internet) bent tegengekomen. Een jury, bestaande uit de doelgroep (= patiënten), beslist wie de prijs verdient. De winnaar krijgt een geldbedrag (€ 1000,–) en de nodige aandacht via de website van de Stichting en via persberichten.

Voorbeelden kunnen worden ingediend tot en met 27 juli.

De Noorderlicht Prijs van 2017 is gewonnen door de Stichting Hoestie.