ANBI-status

De Stichting Als & Dan heeft de zogeheten ANBI-status. De letters ‘ANBI’ staan voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Een ANBI-status wordt – na aanvraag – verleend door de Belastingdienst. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Andere voorwaarden voor de ANBI-status zijn:
•De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
•De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
•De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
•De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
•De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
•De instelling heeft een actueel beleidsplan.
•De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
•De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
•De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.